Blog tags

Không có tags nào.

Gia công đột dập là gì ?

03/ 07/ 2017 - Đăng bởi: Đinh Văn Đại - 0 bình luận

Gia công đột dập là gì ?

Gia công đột dập là gì ? Gia công đột dập đơn giản là phương pháp gia công sử dụng lực để làm biến...

Xem thêm
Sản xuất và tái chế thép

29/ 05/ 2015 - Đăng bởi: Đinh Văn Đại - 1 bình luận

Sản xuất và tái chế thép

Ngày nay, gần như tất cả thép được sản xuất bởi một trong hai quy trình trên toàn thế giới. Basic Oxygen Furnace (BOF) là phương pháp chính để...

Xem thêm