Một vài nét lịch sử của xã Thanh Thùy và làng Rùa

27/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Đinh Văn Đại - 12 bình luận

Một vài nét lịch sử của xã Thanh Thùy và làng Rùa

A. Lịch sử của xã Thanh Thùy và làng Rùa Từ một vùng chiêm trũng, quá trình hình thành...

Xem thêm